BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl
Dane firmowe
Firma:

Fundacja Św. Marcina Patria et Misericordia

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

warszawski

Miasto:

00-732, Warszawa

Adres:

. Czerska, nr 21, lok. 35,

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowa:

Hanna Przybylska

Telefon stacjonarny:

-

Telefon komórkowy:

729491505

Adres e-mail:

lakk.edu[@] gmail.com

Opis
Fundacja podejmuje działania, dla rozwijania w dzieciach i młodzieży miłości ojczyzny, patriotyzmu, poszanowania dziedzictwa kulturowego, otwarcia na wartości innych kultur. Czerpiąc wzorce z tradycji szkół kadeckich Fundacja stwarza warunki rozwoju osobowego, przygotowując do dorosłego życia w oparciu o zasady wolności, demokracji, tolerancji, solidarności i sprawiedliwości. Przygotowuje do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów, hierarchizacji wartości, współdziałania w dialogu.
FOTO