BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl
Głównym celem portalu jest podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających małopolskiej branży turystycznej w zakresie możliwości realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo. Portal pelni rolę edukacyjną, doradczą i integracyjną.
Reklamacja rachunków telefonicznych, biuro napraw telefonów
Poradnia psychologiczno - pedagogiczna - PSYCHOLOG, PEDAGOG, LOGOPEDA, SOCJOTERAPEUTA. Diagnoza, terapia, opinie do szkół i na potrzeby komisji orzekających, porady.
Kursy na wychowawcę kolonijnego i kierownika kolonii
Punkt Recepcyjny (18) 354-82-01
Geodezyjna obsługa zadań projektowych. Geodezyjna obsługa inwestycji. Osnowy geodezyjne. Ewidencja Gruntów i Budynków (Kataster). Ewidencja Dróg i Projektowanie drogowe.
Galeria sztuki współczesnej - malarstwo, grafika, rzeźba, rzemiosło artystyczne. Komis dzieł sztuki.
Kredyt hipoteczny mieszkaniowy
Kredyt hipoteczny mieszkaniowy
Kredyt hipoteczny mieszkaniowy
Kredyt hipoteczny mieszkaniowy