BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Spotkanie dla przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z województwa małopolskiego

09.11.2017 / czytano: 159 razy

Jak skutecznie zmniejszyć absencję chorobową w miejscu pracy, na jakie działania – w obecnej perspektywie – można pozyskać środki unijne w województwie małopolskim, w jaki sposób pozyskać te środki, a następnie jak wdrożyć skuteczny program zdrowotny w firmie, to tematy spotkania, które odbędzie się w poniedziałek, 13 listopada br. o godzinie 12.00, w Izbie Przemysłowo Handlowej w Krakowie. Spotkanie jest bezpłatne i skierowane do przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z całego województwa. Więcej informacji na temat inicjatywy można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 535 023 656 lub poprzez maila: zgloszenia@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl.

REKLAMAWydarzenie odbywa się w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka”. Celem inicjatywy jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat priorytetów zdrowotnych w profilaktyce chorób zakaźnych, mechanizmów wdrażania działań prewencyjnych oraz sposobów na pozyskanie alternatywnych środków finansowych na ich realizację.

W spotkaniu udział wezmą goście specjalni: prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi oraz Edyta Masłowska-Parafian, Ekspert ds. Funduszy Unijnych.

Według danych Center for Disease Control and Prevention każdego roku rośnie liczba zachorowań
i zgonów spowodowanych chorobami zakaźnymi. Należą do nich m.in.: łatwo rozprzestrzeniająca się grypa, infekcje wywołane przez bakterie pneumokokowe i meningokokowe, ale także kleszczowe zapalenie mózgu, czy nieuleczalne wirusowe zapalenie wątroby typu B. Choć nie wszystkie można skutecznie leczyć to wielu z nich można skutecznie zapobiegać. Miejsce pracy jest istotnym ogniwem
w walce z tymi schorzeniami.

- Aby ocenić znaczenie zdrowia pracowników dla firmy wystarczy uświadomić sobie, że to choroba jest główną przyczyną absencji w miejscu pracy. W przypadku chorób zakaźnych wynosi ona nawet kilkadziesiąt dni w roku. To ogromne straty. Częsta absencja spowodowana chorobą wymusza od pracodawcy nie tylko zmiany w organizacji pracy, ale również generuje dodatkowe koszty związane z organizacją zastępstwa. – mówi Andrzej Kuczara, prezes Fundacji „Aby Żyć”, współorganizator spotkania. - Korzyści z realizacji działań profilaktycznych to mniejsza liczba zachorowań – a co za tym idzie niższa absencja w pracy, niższe koszty zasiłków chorobowych, większa produktywność, lepsza atmosfera pracy - brak rozdrażnienia wynikającego z przyczyn zdrowotnych. Wierzę, że w dobie rosnącego znaczenia idei społecznej odpowiedzialności biznesu nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem, a zaangażowanie w profilaktykę zdrowia pracowników przyniesie Państwa firmom ogromne korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i wizerunkowe. Zapraszamy na spotkanie. – dodaje Andrzej Kuczara.

O cyklu spotkań edukacyjnych
„Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka” – ogólnopolski projekt edukacyjny, skierowany do środowisk samorządowych oraz pracodawców, osób zarządzających zasobami ludzkimi i osób mających wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w lokalnych społecznościach. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzebę angażowania się w profilaktykę chorób zakaźnych (zestawienie kosztów chorób z kosztami działań profilaktycznych), edukacja nt. priorytetowych obszarów zdrowotnych (na czym warto się skupić, w co inwestować), motywowanie do inwestowania w programy profilaktyczne, wskazanie korzyści płynących z inwestycji w profilaktykę chorób (np. wizerunkowych, ekonomicznych, biznesowych, zdrowotnych, rekrutacyjnych), dostarczenie informacji nt. narzędzi, które ułatwią efektywne wdrożenie, przeprowadzenie i ewaluację działań oraz dostarczenie praktycznej wiedzy nt. pozyskiwania alternatywnych środków do realizacji programów z zakresu profilaktyki zdrowia, m.in. z Narodowego Funduszu Zdrowia i UE. Inicjatywa służy również pokazaniu dobrych praktyk (polskich i międzynarodowych) oraz dyskusji na temat potencjału zdrowia człowieka i realizacji działań profilaktycznych w środowiskach lokalnych, w tym w miejscach pracy.

Więcej informacji na stronie: www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl.

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA