BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

W rozliczeniu pit 2016 online można przekazać 1 procent potrzebującym

10.03.2017 / czytano: 40482 razy

 
W rozliczeniu podatkowym za 2016 rok możemy wskazać organizację pożytku publicznego, na działalność której chcemy przeznaczyć 1% naszego podatku.

Wniosek możemy wypełnić na formularzach papierowych oraz w rozliczeniu pit 2016 online.

REKLAMAOrganizacje uprawnione do pozyskiwania 1%
 
W Polsce działa kilkanaście tysięcy organizacji pozarządowych, ale nie wszystkie posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP).Taki status uzyskało około 8 000 organizacji (fundacji, stowarzyszeń, klubów itp.) i tylko one mogą przyjmować 1% podatku dochodowego, jaki podatnicy przekażą w swoim zeznaniu rocznym. Wszystkie są wdzięczne za przekazane pieniądze, ponieważ pomagają im realizować statutowe cele, pomagać potrzebującym.
 
Organizacje Pożytku Publicznego mogą korzystać z przywileju otrzymywania jednej setnej części naszego podatku  po spełnieniu wymagań dotyczących zarówno 
organizacji nowo uzyskujących status, jak i tych, które posiadają ten status od kilku lat.

Organizacje nowe, czyli dopiero uzyskujące status OPP, muszą zdążyć z uzyskaniem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
o nadaniu statusu OPP najpóźniej
do dnia 30 listopada (włącznie
z tym dniem) roku podatkowego,
aby za ten rok podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych mógł przekazać 1%.

Numer wpisu do rejestru w skrócie KRS jest konieczny do wypełnienia
   
wniosku o przekazanie organizacji 1%. Minister Pracy i Polityki Społecznej sporządza corocznie aktualny wykaz organizacji.

Organizacje, które już wcześniej uzyskały status OPP i wpis do KRS, mają do wypełnienia obowiązki sprawozdawcze i jeśli się z nich nie wywiążą, mogą stracić status OPP i nie znajdą się na ministerialnym wykazie w danym roku. Corocznym obowiązkiem organizacji jest sporządzenie i przesłanie do odpowiednich urzędów sprawozdania merytorycznego oraz finansowego.
 
Na wykazie mogą nie zostać też umieszczone  OPP, jeśli w stosunku do nich rozpoczęto procedurę likwidacji lub ogłoszono ich upadłość.
 
Przekazanie 1% w rozliczeniu pit 2016 online

Z początkiem roku 2017 rozpoczął się sezon rozliczeń podatkowych za 2016 rok. Przez cztery miesiące  podatnicy składają zeznania podatkowe za 2016 w wybranej przez siebie formie. Bardzo często jest to rozliczenie pit 2016 online.
 
Z należnego podatku obliczonego w deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 możemy zadeklarować przekazanie kwoty nie wyższej niż 1% na rzecz organizacji, którą sami wybieramy. Prawo przekazania 1% dotyczy wszystkich podatników rozliczających za rok podatkowy przychody podlegające opodatkowaniu. Organizacje mogą wspomóc nie tylko podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej 18% i 32%, ale też korzystający z podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ryczałtu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych oraz  kapitałów pieniężnych.
 
Prawo do przekazania OPP 1% maja osoby fizyczne, również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, ale nie mają takiej możliwości osoby prawne, np. spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe itd.
 
We wniosku na  wypełnianej deklaracji podatkowej w formie papierowej albo pit 2016 online należy wpisać nr KRS wybranej organizacji oraz kwotę do przekazania. Nie wpisujemy nazwy organizacji, a tylko numer KRS. Wpisujemy  konkretną kwotę, która mieści się w jednej setnej naszego podatku, nie możemy wpisać “1%”. Kwotę tę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Poza tym można określić cel szczegółowy, na jaki chcielibyśmy przeznaczyć nasze pieniądze. Gdy chcemy, aby organizacja wiedziała, kto jest darczyńcą, można podać swoje dane.
 
Na jednym formularzu możemy wpisać tylko jeden nr KRS, ale podatnicy, którzy składają więcej deklaracji pit 2016 (https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/) mogą w każdym zeznaniu wskazać inną organizację i w ten sposób podzielić dobro pomiędzy więcej potrzebujących. Zawsze muszą to być organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP).
 
 
Aby pieniądze były przekazane przez urzędy skarbowe organizacjom, deklaracje musimy złożyć w obowiązujących terminach. Jeśli wskazujemy OPP w korekcie zeznania, nie może być ona złożona później niż w okresie miesiąca od ostatecznego terminu na złożenie deklaracji.
 
Rozliczenie pit 2016 z programem PITax.pl Łatwe podatki
 
Wszystkie deklaracje pit 2016 online bardzo prosto można rozliczyć korzystając z aplikacji PITax.pl Łatwe podatki. Rekomendujemy ten program. Program jest bezpłatny, dostępny na dowolnym urządzeniu z połączeniem internetowym, działa w każdej przeglądarce. Nie wymaga od nas wiedzy podatkowej, zadaje proste pytania i sam wykonuje wszystkie obliczenia. Jest kompatybilny z ministerialnym systemem e-deklaracje i o dowolnej porze można wysłać pit 2016 online.
 
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych jest organizacją pożytku publicznego niosącą pomoc innym organizacjom. W ramach projektu wsparcia organizacji w zbiórce 1% podatku IWOP udostępnił organizacjom system PITax.pl Łatwe podatki do swobodnego użytku jako narzędzia wspomagającego zbiórkę funduszy na rzecz trzeciego sektora.

(ac)

Publikacja promocyjna www.iwop.pl  

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA