BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Na upiększanie kamienic

21.05.2019 / czytano: 130 razy

Rada Miasta Kalisza rozdysponowała milion złotych na dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

REKLAMAWsparcie finansowe otrzymane z budżetu Kalisza umożliwi właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości wykonanie koniecznych robót lub prac. Mają one na celu modernizację, renowację i adaptację obiektów zabytkowych, podniesienie technicznego standardu mieszkań i części wspólnych budynków mieszkalnych, przystosowanie lokali i budynków oraz modernizację powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej oraz szeroko rozumianą estetyzację przestrzeni publicznej. Są to więc działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Dotacja, która została przyznana 13 podmiotom, musi zostać przez nie rozliczona do końca 2019 roku.

Reklama_________________________________________________________________________________________________________


 
 
   

Kliknij:

________________________________________________________________________________________________________

pp12

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA