BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Plan Zagospodardowania Przestrzennego po konsultacjach

09.11.2017 / czytano: 124 razy


W ramach prowadzonej procedury związanej z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu projektu PZPWL:

REKLAMA1) 22 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego z Radnymi Województwa Lubuskiego, podczas którego zostały złożone 3 uwagi/wnioski;
2) 23 maja 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się dyskusja publiczna nad projektem dokumentu, podczas której złożono 11uwag/wniosków;
3) 25 maja 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyła się dyskusja publiczna nad projektem dokumentu, podczas której złożono 47uwag/wniosków,
4) wyłożono go do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w dniach od 5 maja 2017 r. do 6 czerwca 2017 r., w związku z którym złożono 31 uwag /wniosków.

Znalezione obrazy dla zapytania urząd marszałkowski zielona góra     Analiza zgłoszonych uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa w pracach nad planem województwa, zawierających informacje, uwagi i postulaty, została przeprowadzona przez Wykonawcę dokumentu – BUDPLAN Sp. z o. o. w Warszawie we współpracy z Wydziałem Planowania Przestrzennego Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Reklama_____________________________________________________________________________________________________

Zakupy spożywcze
i agencja pocztowa

Zakupy w Zielonej Górze
www.WDomowychCenach.pl
Tel. (w godz. 7-22) 509 - 366 - 383   bartek_kalarus(at)iguana.net.pl
do domów, biur, warsztatów itp.
  Bezpłatnie przywozimy

______________________________________________________________________________

Przeprowadzona analiza zgłoszonych uwag i wniosków 50 przedstawicieli różnego typu środowisk (osoby prywatne, członkowie stowarzyszeń i fundacji, przedstawiciele przedsiębiorstw branżowych, instytucji i organów itd.) do projektu dokumentu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko pozwoliła na merytoryczne zakwalifikowanie ich do 3 grup:

• uwagi/wnioski uwzględnione wraz z uzasadnieniem: 29 wniosków,

• uwagi/wnioski częściowo uwzględnione wraz z uzasadnieniem: 100 wniosków,

• uwagi/wnioski nieuwzględnione wraz z uzasadnieniem: 255 wniosków.

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA