BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Konkursy na dotacje

06.01.2019 / czytano: 165 razy

Burmistrz Miasta Bochnia ogłosił nabory w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w 2019 roku.

REKLAMADofinansowanie można uzyskać na realizację zadań w następujących dziedzinach:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 stycznia 2019 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Składane w ramach powyższych konkursów oferty muszą być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) – dokumenty do pobrania ze strony internetowej Miasta www.bochnia.eu w dziale Mieszkaniec, zakładka Organizacje pozarządowe/Dokumenty do pobrania.

Treść w/w zarządzeń Burmistrza Miasta Bochnia oraz regulaminy konkursów zostały zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Bochnia: www.bochnia.eu w dziale Mieszkaniec, w zakładce Organizacje Pozarządowe/Konkursy 2019, a także na stronie Bocheńskiego Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.malopolska.pl/umbochnia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursów udziela:

Marek Maciuszek – pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych,
Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 7,
tel. 014 614 91 82, e-mail: marek.maciuszek@um.bochnia.pl

Treść Zarządzenia i Regulamin konkursu w dziedzinie:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dostępne są TUTAJ

Treść Zarządzenia i Regulamin konkursu w dziedzinach:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
    dostępne są TUTAJ

pp12

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA