BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Studenci Staropolskiej Szkoły Wyższej rozwijają praktyczne umiejętności biznesowe

12.06.2019 / czytano: 973 razy

 
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, z kilkoma wydziałami zamiejscowymi, także w Bochni kształci profesjonalistów o praktycznych umiejętnościach,
z wysokim poziomem kompetencji społecznych.

Nauka, badania i rozwój kadr, rozwój infrastruktury uczelnianej, kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem e-learning i harmonizacja procesu kształcenia w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego są wyznacznikami rozwoju uczelni. 

REKLAMAKończy się kolejny rok akademicki w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Egzaminy zdają także studenci Wydziału Zamiejscowego w Bochni na kierunku: Marketing i biznes elektroniczny. Słuchacze tego kierunku poznają tajniki rachunkowości i finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami i skutecznego marketingu w sieci internetu - z ukierunkowaniem na wiedzę akademicką i praktyczne umiejętności organizowania reklamy i działalności promocyjnej przedsiębiorstw lub własnej działalności, nawet jednoosobowej działalności gospodarczej.
 
Wśród studentów kierunku Marketing i biznes elektroniczny są pracownicy działów marketingu firm komercyjnych i instytucji usługowych, np. także specjalista usług komunikacji miejskiej w Bochni, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, sklepy internetowe oraz osoby, które planują podjęcie własnej działalności gospodarczej.  - Wybrałem ten kierunek studiów ze względu na chęć rozwoju osobistego i poszerzenia własnych kompetencji – mówi Łukasz Stachoń, student. – Jestem pozytywnie zaskoczony nowoczesnym podejściem do sposobu prowadzenia zajęć 
i przekazywania wiedzy przez wykładowców. 

Kadra dydaktyczna przykłada wagę do doskonalenia procesu kształcenia studentów pod kątem uzyskiwania praktycznych umiejętności, przydatnych we współczesnym biznesie, na ogół jak najszerzej wykorzystującym internetowe narzędzia marketingu. - Cała działalność i aktywność Staropolskiej Szkoły Wyższej jest skierowana
na zaspokojenie oczekiwań studentów, społeczeństwa
oraz rynku pracy, zwłaszcza potencjalnych pracodawców -
 podkreśla dr Emilia Barbara Sieńko-Kułakowska, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Bochni. - Chcemy stworzyć takie warunki, aby każdy student mający potencjał swoich wrodzonych możliwości w procesie kształcenia organizowanym i prowadzonym przez uczelnię, nabył taki poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji, który pozwoli mu osiągnąć sukces w życiu i w twórczej pracy zawodowej.

Studenci poznają metody docierania z ofertą przedsię-
   
biorstw, narzędzia działalności Public Relations, a w tym analizują formy szerokiej działalności marketingowej: działania Public Affairs, zasady organizowania corporate identity (identyfikacji korporacyjnej), działalności promocyjnej i dziennikarskiej oraz sposoby zastosowania tej wiedzy akademickiej w bieżącej działalności gospodarczej. – Zapoznajemy naszych studentów także z pracą redakcyjną dziennikarzy oraz działalnością zawodową specjalistów reklamy i promocji medialnej – dodaje dr Marek Jarosiński, jeden z wykładowców.  - Znajomość warsztatu dziennikarskiego, sposobów redagowania informacji prasowych i przekazów reklamowo-promocyjnych pomoże w organizowaniu działalności firm, mniejszych i większych.
 
Obecnie Polska dotarła do etapu rozwoju gospodarczo-ekonomicznego, w którym ważne jest szerokie, jak najszersze docieranie z ofertami polskich przedsiębiorstw do masowych klientów lub do małych grup klientów niszowych segmentów rynku w możliwie wielu krajach, nie tylko w Polsce. To dlatego w programie studiów Staropolskiej Szkoły Wyższej jest kładziony nacisk także na zagadnienia globalizacji gospodarki światowej i socjologię mediów, a także wykładane są podstawy prowadzenia biznesu z zastosowaniem elektronicznych środków masowej komunikacji.
 
- Moją motywacją do podjęcia tego kierunku jest chęć samorozwoju oraz w niedalekiej przyszłości planuję  otworzenie własnego biznesu, który będzie rozpoznawalny w kraju i na świecie
– uzasadnia swoją decyzję studiowania w Staropolskiej Szkole Wyższej studentka Martyna Kaczmarczyk. – Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pogłębiam wiedzę, która jest mi potrzebna do osiągnięcia wyznaczonego przeze mnie celu. Teraz wiem, że była to dobra decyzja, by wybrać ten kierunek.


Tegoroczni studenci kierunku: Marketing i biznes elektroniczny (od lewej): Michał Zięba, Sebastian Knapik, Rafał Żelazko, Krzysztof Lupa, Łukasz Stachoń, Łukasz Witczak, Michał Wilk, Jacek Śmietana, Joanna Czarniecka, Magdalena Wałek, Patrycja Rejduch, Karolina Kubala, Karolina Fulara, Joanna Tendelska, Martyna Kaczmarczyk, Justyna Wojkowska. 

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, działająca na terenie Polski i poza jej granicami integruje doświadczenia i potrzeby otoczenia społecznego, w tym pracodawców z procesem kształcenia, stwarza warunki dla studentów i pracowników do wszechstronnego rozwoju ich talentów, dostarczając specjalistyczną wiedzę, w kształceniu nastawionym na praktyczne umiejętności i kreatywne postawy oraz kompetencje społeczne. Władze uczelni i kadra dydaktyczna podkreślają, że te wartości rozumieją jako odpowiedź na zmieniające się wyzwania rynku i globalnej gospodarki, a przy tym stawiają na kształcenie studentów w atmosferze tolerancji i wolności, trwałej relacji ze społeczeństwem i odpowiedzialności za działanie – jak to ujmuje strona internetowa www.uczelnia.stsw.edu.pl 
 
(ac)

 

Lista komentarzy

27-10-2019 23:33 PPG napisał:
no i fajnieDodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA