BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Centrum Kariery wyszukuje tych najlepszych – i ułatwia sięganie po marzenia

06.07.2019 / czytano: 3279 razy

Wskaźniki bezrobocia w naszym kraju zadziwiająco obniżyły się, do poziomu najniższego od początku transformacji ustrojowej. Ale jednocześnie nadal wiele osób poszukuje pracy w swoich zawodach, zgodnie z zainteresowaniami i kompetencjami - i w miejscach zamieszkania, bo wyjazd do innego regionu często nie jest dobrym rozwiązaniem. 
 
Polska gospodarka potrzebuje pracowników w wielu zawodach. Nie da się uniknąć zachęcania imigrantów
z pobliskich krajów, dla których Polska staje się atrakcyjnym miejscem życia lub chociaż czasowego pobytu w celu zatrudnienia.

Fot. Agnieszka Werbczak
 

REKLAMALiczymy także na powroty do kraju Polaków z krajów europejskich, w których żyli i pracowali przez ostatnich kilka lub kilkanaście lat, a teraz rozglądają się za możliwościami zainwestowania w kraju, a to też wymaga dodatkowych pracowników. W takich skomplikowanych warunkach rozwoju naszej gospodarki niezwykle ważną rolę spełniają agencje zatrudnienia i szkoleń, kształtujących kompetencje zawodowe i społeczne. Jedna z wiodących w Polsce to agencja Centrum Kariery, której siedziba mieści się w Kielcach.
 
Specjalizuje się w zapewnieniu najwyższej klasy outsourcingu sił sprzedaży i kompleksowej obsługi firm. Centrum Kariery wyszukuje najlepszych kandydatów na stanowiska w firmach z całego kraju i zagranicy. Zapewnia optymalny start drogi zawodowej osób wchodzących na rynek 
pracy oraz wsparcie i pomoc w pokonywaniu napotykanych przeszkód
i barier na tym rynku – i nie tylko w kraju, lecz również poza jego granicami.
 

- Nie stawiamy rygorystycznych i jakichś nierealnych wymagań z zakresu doświadczenia zawodowego czy wykształcenia – podkreśla Marta Błaszczyk, dyrektor Wdrożenia i Rozwoju CentrumKariery.eu.
 
 - To my pomagamy w zyskiwaniu niezbędnych kompetencji i umiejętności, aby ułatwiać sięganie po swoje marzenia – sukces zawodowy... i często dzięki temu, także sukces osobisty.

Firmy coraz wyraźniej napotykają na problemy w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Jak wskazują badania „Barometru Rynku Pracy” przeprowadzonego przez Work Service, prawie 60 procent zatrudnionych oczekuje podwyżek płac na swoich stanowiskach. Tymczasem zwiększenie wynagrodzeń swoim podwładnym w następnym po badaniu kwartale, przewiduje jedynie
16 procent pracodawców.

Ciekawie prezentuje się również liczba osób, które nie obawiają się o zakończenie współpracy ze swoimi firmami – niemal 90 procent przebadanych jest spokojne o swoje posady. Mniej kolorowo swoją sytuację przedstawiają przedstawiciele firm, gdyż według zebranych informacji, około połowa z nich ma poważne problemy w skonstruowaniu kadry o odpowiednich kwalifikacjach.
   
Marta Błaszczyk, dyrektor Wdrożenia i Rozwoju Centrum Kariery

Fot. Agnieszka Werbczak
 
15,6% – to udział przebadanych przedsiębiorstw, które planują podniesienie poziomu płac pracownikom. W porównaniu do lat poprzednich, jest to niemały wzrost zadeklarowanych do podwyżek firm ( 9,4% w 2016, 5,2% w 2015 roku).
 
Rekordowa ilość pracowników (ponad 88% ankietowanych) jest pewna co do tego, iż utrzymają swoją posadę, przy czym aż 60% zatrudnionych oczekuje wzrostu wynagrodzeń. Wzrastają więc aspiracje zarobkowe, co stanowi swego rodzaju problem dla pracodawców. Należy jednak pamiętać, że stosunkowo większe zarobki, przekładają się pośrednio na zwiększoną konsumpcję i wzrost gospodarczy.
 
Według danych, najbardziej skłonne do podniesienia poziomu płac zatrudnionym są przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 osób (20,4%), oraz firmy usługowe i produkcyjne (kolejno 26,5% i 25%).
 
Grupą, która najliczniej oczekuje wzrostu płac są mieszkańcy aglomeracji, których ludność wynosi ponad 500 tysięcy mieszkańców. Ponad 60% ankietowanych tej grupy przewiduje wzrost poziomu płac. Co więcej, również mieszkańcy wsi spodziewają się wzrostu osobistych dochodów (ponad 61% badanych).
 
Wyniki badań pokazują przy tym, że aż 49,7% przedsiębiorstw ma kłopot ze znalezieniem odpowiednich ludzi na dane stanowiska, a około 17% firm nie decyduje się na inwestycje z powodu ubogich kadr. Według prognoz, poziom zatrudnienia będzie wzrastać co najmniej do 2020 roku. Ponadto, wciąż istnieje niewykorzystana grupa ludzi, których można obsadzić. - Głównie są to ludzie po pięćdziesiątym roku życia – zauważa Marta Błaszczyk i podpowiada pracodawcom:
– Warto zwrócić szczególną uwagę na pracowników powyżej 56. roku życia, gdyż ze względu na brak objęcia ich programem pracowniczych planów kapitałowych, koszty ponoszone przez pracodawcę są mniejsze.
 
Dane prezentowane w ramach Barometru Rynku Pracy zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service przez instytut Kantar Millward Brown. Badanie zrealizowano na próbie 305 pracodawców w dniach 18-27 lipca 2018 roku oraz 55 pracowników w dniach 16-20 lipca 2018 roku.
 
Centrum Kariery to ścieżka rozpoczęcia drogi zawodowej dla ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją zawodową karierę i dla innych, starszych wiekiem i z bogatym doświadczeniem zawodowym, zainteresowanych znalezieniem atrakcyjnego, spełniającego osobiste aspiracje zatrudnienia. Oferuje atrakcyjne staże oraz profesjonalne pośrednictwo pracy. Co więcej, poszerza umiejętności kandydatów do zatrudnienia, dzięki szkoleniom i dobrze zorganizowanym kursom zawodowym.
 
(ac)


Publikacja promocyjna

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA