BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Kurs motorowodnego sternika morskiego

10.01.2022 / czytano: 1284 razy

 
    Mamy zimę w pełni, ale myślami warto już sięgać do letniego wypoczynku i zaplanować szkolenie na patent Morskiego Sternika Motorowodnego.

Warto rozwijać hobby, cieszyć się chwilami życia wolnego od codziennego stresu zawodowego
– sam na sam z bezkresem morza lub na wodach śródlądowych.

 

REKLAMASzkolenia na patent Morskiego Sternika Motorowodnego przeznaczone są dla osób, które chcą podnieść swoje umiejętności. Dla osób chcących prowadzić nawet duże jachty motorowe - do 18 metrów, po otwartym morzu. - Nauczymy samodzielnego bezpiecznego pływania po wodach morskich i sprawnego manewrowania w porcie jachtem motorowym – zapraszają pasjonaci tworzący profesjonalny zespół Water Adventure.
 
 
Czego nauczysz się na kursie na sternika motorowodnego?
 
- teorii niezbędnej do zaliczenia kursu na stopień sternika morskiego
 
- informacji na temat nawigacji morskiej
 
- praktycznej obsługi i manewrowania jachtem motorowym
 
- procedury zacieśnionej cyrkulacji, w tym manewru „człowiek za burtą”
 
- manewrów portowych: podejścia na mooring, alongside, itp.
 
Jakie uprawnienia daje patent sternika motorowodnego?
 
Ukończenie kurs Motorowodnego Sternika Morskiego i uzyskanie patentu umożliwia prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń mocy, w tym prowadzenie łodzi motorowych o długości kadłuba do 18m, po wodach morskich. Dodatkowo patent ten (na podstawie § 13. ust 1. rozporządzenia) daje uprawnienia jachtowego sternika morskiego, jeśli jego posiadacz ma też co najmniej patent żeglarza jachtowego.
 
 
Program kursu zawiera:
 
- wykład teoretyczny z instruktorem

- materiały szkoleniowe

- naukę obsługi i manewrowania.


Wymagania, które są warunkiem rozpoczęcia i ukończenia kursu:

- ukończony 18 rok życia

- odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich, w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi

- zdanie egzaminu państwowego z wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Water Adventure oferuje 5-dniowe szkolenia na patent sternika morskiego sternika motorowodnego, w trakcie którego kursanci optymalnie opanowują wiedzę specjalistyczną i praktyczne umiejętności. Po ukończeniu kursu zdawany jest egzamin państwowy. W czasie kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz testy próbne.
 
Szkolenia rozpoczynają się od zajęć on-line z instruktorem poprzez platformę Skype, gdzie są szczegółowo omówione przepisy i zasady w ruchu wodnym. W kolejnym dniu zaczynają się zajęcia praktyczne, które są najbardziej atrakcyjnym etapem szkolenia.
 
Podczas zajęć na patent morskiego sternika motorowodnego kursanci odbywają także rejsy nocne, aby zapoznać się z nocnym systemem oznakowania nawigacyjnego. Zajęcia są prowadzone na łodzi motorowej typu RiB ze 100-konnym silnikiem.
 
Po trzech dniach kurs na sternika motorowodnego wieńczy egzamin państwowy. 

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA