BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Pieniądze można wypłacić w dowolnym momencie

05.04.2020 / czytano: 1228 razy


Już kilkaset przedsiębiorstw dużych, średnich i małych podpisało umowy dotyczące PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych z towarzystwem ubezpieczenio-
wym National Nederlanden, w różnych regionach kraju.
 
Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy program długoterminowego oszczędzania skierowany do osób zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. PPK ma zachęcać do gromadzenia oszczędności na emeryturę, ale nie jest pierwszym tego typu programem w Polsce.

 

REKLAMANajbliżej jest mu do produktów emerytalnych, takich jak PPE, choć w dyskusji publicznej najczęściej jest błędnie porównywany do OFE. Od tego ostatniego programu różni się jednak przede wszystkim tym, że środki zgromadzone w PPK są własnością prywatną pracowników. Pieniądze z konta PPK będzie można wypłacić w dowolnym momencie, ale dopiero w przypadku osiągnięcia 60. roku życia lub w przypadku ciężkiej choroby.
 
Wypłata nie będzie wiązała się z utratą korzyści podatkowych, dopłaty od państwa i części dopłaty od pracodawcy. Co więcej, środki zgromadzone w PPK będą mogły służyć oszczędzającemu jako nieoprocentowana pożyczka do sfinansowania wkładu własnego przy zakupie mieszkania własnościowego na kredyt.
 
Podstawą PPK jest ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z jej przepisami, w PPK środki mogą gromadzić zatrudnieni, czyli osoby, które odprowadzają składki emerytalno-rentowe. Ustawa nakłada na pracodawców obowiązek uruchomienia PPK, zapisania pracowników do programu i odprowadzania za nich wpłat. Regulacje wskazują też zasady inwestowania zgromadzonego kapitału w funduszach zdefiniowanej daty.
 

Terminy wdrożenia PPK
 
Program jest wdrażany etapami w ramach tzw. czterech fal. Zgodnie z ustawą, termin uruchomienia PPK w firmie zależy od liczby zatrudnionych. W ramach I fali PPK wdrożyły największe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób.
 
Poczynając od 1 stycznia 2020 r. (w ramach II fali) PPK muszą uruchomić małe i średnie firmy zatrudniające między 50 a 249 osób. Firmy zatrudniające między 20 a 49 osób uruchamiają
PPK od 1 lipca 2020 r. (III fala), a pozostałe podmioty - od 1 stycznia 2021 r. (IV fala)
 

Wpłaty na PPK - kto ile płaci
 
W PPK wpłaty pochodzą z trzech źródeł – z wpłat z wynagrodzenia pracowników, z wpłat pracodawców oraz z dopłat państwa, z Funduszu Pracy.   - Podstawowe wpłaty na konto PPK wyniosą 2 proc. wynagrodzenia brutto po stronie pracownika lub 0,5 proc. dla osób najmniej zarabiających i 1,5 proc. po stronie pracodawcy – wyjaśnia zasady Marzena Stachyra, koordynator regionu południowej Polski Nationale Nederlanden. - Do oszczędności dołoży się
też państwo, które wpłaci na start 250 zł i później 240 zł za każdy rok oszczędzania.
 
Zarówno pracownicy jak i pracodawcy mogą również zadeklarować wpłaty dodatkowe (pracownicy do 2%, a pracodawcy do 2,5%). Wpłaty państwowe obejmują wpłatę powitalną
(250 zł) i dopłatę roczną (240 zł).
 
 
Czy PPK jest obowiązkowe
 
PPK jest obowiązkowe dla pracodawców, a dobrowolne dla pracowników. Większość firm w Polsce będzie musiała uruchomić PPK – z tego obowiązku są wyłączeni m.in. pracodawcy, którzy oferują PPE i spełniają ustawowe kryteria; mikroprzedsiębiorcy, jeśli wszyscy zatrudnieni zrezygnowali z PPK oraz samozatrudnieni. Pracownicy uczestniczą w PPK dobrowolnie – mogą zrezygnować z oszczędzania lub ponownie zapisać się do programu.
 

Jesteś pracodawcą? Masz pytania dotyczące PPK?
 
Skontaktuj się z zespołem ekspertów Nationale Nederlanden
 
tel.: 22 522 71 66
 
Nationale Nederlanden https://www.nn.pl/ppk.htmlPublikacja promocyjna

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA