BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Polonia reprezentuje polski biznes za granicą - kolejna, już XVIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

27.08.2015 / czytano: 3767 razy

12 – 13 – 14 września odbędzie się w Warszawie XVIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Myślą przewodnią konferencji jest: Partnerstwo dla sukcesu.

Rozpocznie się ona 12 września w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Al. Niepodległości 213, o godzinie 9.30, a w dwóch następnych dniach, 13-14 września odbędzie się jej część wyjazdowa, której gospodarzem będzie Włocławek.
 
Pierwszego dnia ofertę inwestycyjną zaprezentuje Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

REKLAMACelem organizowanych od wielu lat konferencji gospodarczych jest rozwijanie międzynarodowej współpracy gospodarczej osób polskiego pochodzenia oraz powiązań między krajami osiedlenia a Macierzą. 
 
Gośćmi oficjalnymi tegorocznej Konferencji będą: Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, Grzegorz Schetyna, minister spraw zagranicznych, prof. Bogusław Liberadzki, europoseł, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich i dr Andrzej Hubert Willmann z Kanady, ekspert międzynarodowych przepływów kapitałowych.  
 
Organizatorom Konferencji przyświeca myśl, że projekty realizowane przez Fundację Polonię są kolejnymi krokami służącym polskiej gospodarce i społeczeństwu, Polakom na całym świecie, polskiej tradycji i kulturze oraz  - co tak istotne - wizerunkowi naszej ojczyzny na arenie międzynarodowej.   

Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii to okazja do podjęcia partnerskiej, korzystnej współpracy Polonią gospodarczą świata, okazja do osobistego poznania polskojęzycznych partnerów kooperacyjnych, nowych rynków sprzedaży i do zaprezentowania na stoisku produktów i usług.
Więcej informacji i zapisy na stronie: www.FundacjaPolonia.pl

 

- Wiadomo z doświadczenia naszej działalności, że tworzenie platform umożliwiających nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy Polonią, a krajem owocuje co roku wieloma projektami ekonomicznymi – mówi Zbigniew Ludger Olszewski, prezes zarządu Fundacji Polonia. - Polonia zamieszkuje kraje na wszystkich kontynentach. Nie ma na świecie wielu państw, które miały w minionym wieku tak liczną emigrację. Mamy więc możliwość wielopłaszczyznowej współpracy międzynarodowej, co jest warunkiem rozwoju gospodarczego w XXI wieku.
 
Konferencja, która odbędzie się w Warszawie i w części wyjazdowej we Włocławku, a także przedstawi ofertę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest miejscem dialogu dla reprezentantów środowisk  gospodarczych  Polonii  przybyłych  ze  wszystkich  kontynentów,  a  osobiste  relacje  powstałe podczas tych spotkań to kluczowy element służący międzynarodowej współpracy. 
 
- To także największe na polskim rynku spotkanie, skupiające gospodarczą Polonię z całego świata – zarówno pod względem przygotowywanych spotkań, jak i liczby uczestniczących  w nich osób – dodaje Beata Gosk, przewodnicząca Prezydium Rady Fundacji Polonii.  - Rozszerzające się rynki dyktują nowe wymagania. Sprostamy im poszerzając nasze możliwości nowoczesnego, prorozwojowego współdziałania.
                                                  
Konferencje Gospodarcze Polonii stwarzają warunki do nawiązywania kontaktów biznesowych między   przedstawicielami  dużych,  średnich  i  małych  przedsiębiorstw.  Służą  konsolidacji środowiska biznesu, umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń.
    
Uczestnikami konferencji są przedstawiciele wielu krajów świata, przedsiębiorcy polonijni i krajowi, przedstawiciele  władz naczelnych i samorządowych, znane postacie życia gospodarczego, reprezentanci  izb gospodarczych, przedsiębiorcy i managerowie firm w Polsce i za granicą, szefowie instytucji  finansowych, przedstawiciele świata nauki i kultury, przedstawiciele polskich placówek zagranicznych oraz reprezentanci wiodących mediów w Polsce i za granicą.
 
Tematyka konferencji obejmuje wszystkie sfery  życia  gospodarczego nowoczesnych firm prowadzonych przez Polonię na całym świecie. Prezentacje  prowadzą  m.in. partnerzy konferencji, niezależni eksperci i konsultanci  oraz  przedstawiciele firm  uczestniczących.
 
Dotąd w pracach kolejnych konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Australii, Argentyny, Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Białorusi, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Indonezji, Izraela, Kanady, Kuwejtu, Litwy, Łotwy, Meksyku, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Pakistanu, Portugalii, Rosji, RPA, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Węgier, Wietnamu, Wlk. Brytanii, Włoch, Zambii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 
Fundacja Polonia to niezależna organizacja pozarządowa, z siedzibą w kraju, działająca w Polsce, jak i poza jej granicami. Została powołana w 1989 roku na Zamku Królewskim w Warszawie z inicjatywy kilkudziesięciu przedstawicieli Polonii, zamieszkałych w kilkunastu krajach świata oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne. 
 
Główne cele Fundacji skupione są na umacnianiu więzi Polonii z Macierzą, kultywowaniu tradycji narodowych i języka polskiego oraz pogłębianiu międzynarodowej współpracy gospodarczej.
 
Fundacja jest corocznym organizatorem Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, odbywającej się w tym roku w dniach 12 – 14 września w Warszawie i Włocławku, w której udział biorą reprezentanci kilkudziesięciu krajów świata oraz przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, biznesu i mediów.
 
Dialog z uczestnikami prowadzony jest przez osoby o najwyższych kompetencjach i pełnej orientacji w zachodzących procesach gospodarczych, z uwagi na sprawowane funkcje w naczelnych organach państwa.
 
Więcej:  Fundacja Polonia www.FundacjaPolonia.pl 
 
(ac)

 

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA