BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Powraca kontrola graniczna

04.06.2012 / czytano: 2420 razy

Od 4 czerwca do 1 lipca br.,  w związku Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, na granicach z Republiką Czeską, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Słowacką i Republiką Litewską przywrócona zostanie kontrola graniczna. Granicę państwową na tych odcinkach będzie można przekraczać w wyznaczonych miejscach. Kontrola będzie prowadzona na wjazd do RP.

REKLAMAZgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012r.
w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, w dniach od 4 czerwca do 1 lipca 2012 r. zostanie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej Schengen (odcinek granicy z Republiką Czeską, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Słowacką i Republiką Litewską). Kontrola przywrócona zostanie na kierunku wjazdowym do Polski.

Na granicy polsko-czeskiej zostało wyznaczonych 120 miejsc do przekroczenia granicy państwowej, są to rejony byłych przejść drogowych, turystycznych i małego ruchu granicznego (wykaz miejsc zawarty jest w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia). Na odcinku służbowej odpowiedzialności SOSG (370 km) takich miejsc jest 57 (mapa).

Podróżni korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport). Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy (paszportu) oraz potwierdzających prawo pobytu w Polsce, czyli np. wizy.

Działania Straży Granicznej w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej zostaną dostosowane do realnego stopnia zagrożenia. Kontrole będą prowadzone wobec wytypowanych osób, będą prowadzone w sposób płynny gwarantując niezakłócony ruch. Kontrola będzie miała charakter mobilny i będzie prowadzona w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na szlakach komunikacyjnych przecinających granicę państwową. Kontrola mogą być objęci również pasażerowie z wytypowanych rejsów z państw Schengen.

Wprowadzenie tymczasowej kontroli granicznej na wewnętrznej granicy Schengen jest jednym z elementów systemu bezpieczeństwa, którego celem jest zagwarantowanie niezakłóconego przebiegu turnieju.


Pod nw. numerami telefonów podróżni mogą uzyskać bieżące informacje dotyczące sytuacji na granicy:

tel. +48 74 862 42 55 (całodobowo) –Wspólna Placówka w Kudowie Słonem. Komórka jest ważnym ogniwem w systemie współpracy polsko-czeskiej. Całodobowo pełnią w niej służbę funkcjonariusze służb polskich: Sudeckiego Oddziału SG w Kłodzku, Komendy Wojewódzkiej Policji i Izby Celnej we Wrocławiu oraz służb czeskich: Komendy Regionalnej Policji i Urzędu Celnego w Hradcu Kralovem. Funkcjonariusze placówki oprócz zadań typowo policyjnych udzielają informacji i pomagają obywatelom poszukującym szczegółowych informacji na temat sytuacji w rejonie przygranicznym lub pomocy
w przypadku zdarzeń losowych. Na czas EURO 2012 będzie to, na granicy polsko-czeskiej, główny punkt wymiany i przekazywania informacji.

tel. +48 71 376 95 50 (całodobowo) – informacje dla podróżnych  (lotnisko Wrocław)pp12

Galeria zdjęć

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA