BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Roboty hydrotechniczne, budowlane - Embud

31.12.2019 / czytano: 1069 razy


Już od 2003 roku firma P.P.H.U. Embud działa na rynku usług budowlanych. To prężnie roz-
wijająca się i rzetelna firma, wykonująca za-
równo wiele małych jak i dużych inwestycji.
Początkowo specjaliści Embud zajmowali się pracami wykończeniowymi i remontami miesz-
kań. 

Obecnie kompleksowo budują obiekty mieszkalne i nie tylko, wykonują prace ziemne i melioracyjne, posiadając pełne zaplecze techniczne oraz wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Embud działa głównie na terenie województwa mazowieckiego, a siedziba firmy mieści się w Łuczynowie koło Kozienic.

REKLAMAFirma P.P.H.U. Embud oferuje szeroki zakres wykonywanych prac ziemnych, związanych z kształtowaniem terenu, takich jak: niwelowanie terenu, karczowanie drzew i krzewów, rekultywacja terenu, wymiana gruntów, skarpowanie, hałdowanie. W celu przygotowania terenu pod wykonywane są również prace: podbudowy pod parkingi, drogi i inne, makroniwelacja i profilowanie terenu, wykopy pod prace budowlane, nasypy, wszelkie zasypki oraz podniesienia terenu.  

- Mamy doświadczenie związane z wykonywaniem dużych inwestycji, w których nadzorowaliśmy i koordynowaliśmy działania innych firm w zakresie robót ziemnych – mówi Marek Smargol,
z kierownictwa Embud:
- Nasze realizacje takich prac, jak i wystawione nam referencje, świadczą  
o naszej rzetelności. 

Wszystkie prace tego typu powinny być zgodne z przepisami, wymaganiami jak i wytycznymi danego projektu.

W celu otrzymania przybliżonych kosz-tów wykonania inwestycji, poznania przybliżonej ceny robót ziemnych i ewentualnych porad związanych z ich wykonaniem klienci mogą zwracać się do specjalistów Embud w ramach przy-
gotowania do wykonania inwestycji. 

- Zajmujemy się również pracami taki-
   
mi jak: prace załadunkowe i rozładunkowe oraz transport materiałów sypkich, odśnieżanie dróg i placów, rozbiórki i wyburzenia – dodaje Marek Smargol. -  Roboty ziemne dotyczą również przemieszczania, jak i kształtowania powierzchni gruntów.  
 
Przykłady prac ziemnych, o których mowa to: usuwanie i formowanie gruntów pod budowy budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, kształtowanie terenu w parkach, ujeżdżalniach czy też podwórek, kształtowanie terenu przy rzekach, kanałach, zbiornikach wodnych, kształtowanie podłoże pod nawierzchnie różnego typu (parkingi, drogi, chodniki itd.), kształtowanie terenu pod budowę instalacji podziemnych.  
 
Takie prace wykonywane są głównie z wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, koparek czy też spycharek. W formowaniu terenu wykorzystuje się nie tylko urządzenia mechaniczne, część prac wykonywana jest ręcznie przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników.  
 
W ponad piętnastoletniej historii Embud oddanych zostało do użytku już wiele mieszkań oraz bardziej zaawansowanych obiektów zbudowanych przez tę firmę.  - Wyspecjalizowaliśmy się w budowie stajni wraz z ich całym niezbędnym zapleczem – podkreśla nietypową i ciekawą specjalizację Embud Marek Smargol. - Budujemy takie obiekty jak: stajnie, ujeżdżalnie, lonżowniki, karuzele dla koni, budynki mieszkalne, budynki przemysłowe, garaże, hale, wiaty. Zajmujemy się również: ogrodzeniami z siatki, murowanymi i innymi, układaniem kostki brukowej, wyburzaniem.  
 
Szeroki jest także zakres wykonywanych przez Embud typowych robót budowlanych: kopanie fundamentów, wykonanie fundamentów, zasypywanie wraz z wyrównaniem i ubiciem podłoża fundamentów piaskiem, wykonanie zbrojenia, wykonanie stropów, wykonanie konstrukcji dachów, murowanie kominów, wykonanie elewacji.  
 
Więcej:  https://pphuembud.pl


 

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA