BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

STUDENCI Z KAZACHSTANU w WSB- NLU

22.02.2014 / czytano: 2219 razy

W myśl zasady- im więcej poznaję, tym więcej się uczę w lutym w Wyższej Szkole Biznesu- National Louis University w Nowym Sączu przebywała 18-osobowa grupa studentów z Kazachstanu w ramach Międzynarodowej wymiany dla zagranicznych studentów szkół biznesowych - Nowoczesne koncepcje zarządzania finansami.

REKLAMA
Poznanie zawodowych umiejętności firm usytuowanych w różnych regionach świata dla państw rozwijających się współcześnie staje się koniecznością. Bez cienia wątpliwości była to pozytywna poglądowa lekcja zdobywania wiedzy i podwyższenia kwalifikacji.
 
Głównym celem było zapoznanie się z wiedzą, jaką zdobywają polscy studenci w nowosądeckiej WSB- NLU.
 
Przybyłych gości powitał dr Krzysztof Pawłowski- były senator, założyciel i rektor- obecnie prezydent uczelni przypominając genezę powstania…Podczas pobytu w Niemczech zafascynowała mnie wyższa uczelnia biznesu współpracująca z amerykańską uczelnią. Pomysł zrealizowałem, cel osiągnąłem pomimo wielu przeciwności. W pierwszym roku działalności uczelnia liczyła 65 studentów. Ale już po pięciu latach w rankingu 5 najlepszych uczelni biznesowych w Polsce zdobyliśmy tytuł lidera.
 
Na pytanie- Czy w Kazachstanie można odnieść sukces z podobnym projektem goście usłyszeli: W Kazachstanie bogatym w złoża mineralne, gaz, ropę naftową, metale itd. macie ogromne możliwości, aby realizować marzenia. Owszem bogactwo jest ważne, ale sukces tkwi w bardzo dobrze wykształconych ludziach o sprecyzowanych poglądach i etycznych zasadach tworzenia własnego bogactwa. Nauka jest największą inwestycją i potrzebą ludzkości…..W postkomunistycznych krajach tworzenie nowych firm rodzinnych bywa wyjątkowo trudne i nie zawsze się udaje. Ale nie należy zrażać się trudnościami, nawet jeśli spośród dwustu spotkań jedno kończy się sukcesem. Zawsze powtarzam studentom – mądrość, upór i odporność na stres zawsze zwycięża. I takiego zdrowego myślenia o swoim życiu i przyszłości Wam życzę.
 
WYKŁADY I SZKOLENIA
W ramach szkolenia studenci z Kazachstanu poznali zasady tworzenia i funkcjonowania firm na europejskim rynku przedsiębiorczości z uwzględnieniem sądeckich możliwości. Przybliżono wymagania pracodawców i pracowników w oparciu o wizję i strategię finansową przedsiębiorstw dużych, średnich i małych.
Ekonomiczne transformacje w krajach postsocjalistycznych przedstawił prof. Piotr Kozarzewski
System wymiany handlowej UE- wewnętrzne i zewnętrzne aspekty - Dymitr Chażowiec. 
Turystyczne produkty w rozwoju regionalnym (Krynica)-  dr Dariusz Reśko 
Rynki instrumentów pochodnych- dr Krzysztof Tokarz.
Wycena giełdowa spółki - dr Wiktor Patena- rektor WSB


 

PREZENTACJA FIRM
Kazachscy studenci mieli możliwość zapoznania się z cyklem produkcyjnym sądeckich firm Fakro i Wiśniowski.
 
Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja produkcji okien dachowych w Fakro. Specjalista ds. eksportu Dariusz Chorużyk profesjonalnie, w języku rosyjskim przedstawił całościowy schemat produkcji, historię, pozycję firmy, sukcesy na rynkach światowych. Za co serdecznie goście podziękowali- szczególnie za komunikację w języku rosyjskim.
   

Nadmienić należy - od uzyskania niepodległości w 1991 r. chociaż urzędowym językiem jest kazachski, jednak nadal wszyscy porozumiewają się po rosyjsku.
 
Shakir Islam Bakiyev: jestem z Ałmaty, która nie jest już stolicą, ale nadal oferuje możliwości wielkiego miasta. Studiuję marketing i zarządzanie.  Pracuję jako dziennikarz w TV (zajmuję się produkcją ). Robimy telewizyjne programy w naszym kazachskim kanale. Przyjechałem tu bo uwielbiam podróżować i poznawać inne kraje, nowych ludzi i inne kultury. To bardzo ciekawe zobaczyć jak studiują studenci w Polsce. Nie poznałem ich wielu- właśnie są w trakcie sesji. Jeśli chodzi o Nowy Sącz  to oczywiście podoba mi się, chociaż w porównaniu z moim miastem jest mały.  Ałmata jest wielka i bardzo głośna. Tutaj jest znacznie więcej spokoju.  Idealne warunki do studiowania.    


PODRÓŻE KSZTAŁCĄ
Zwiedzanie Nowego Sącza (Miasteczka Galicyjskiego, Miasteczka Multimedialnego), Krynicy, spotkania z wykładowcami WSB- NLU, studentami, wspólna zabawa i długie dyskusje z pewnością na zawsze pozostaną w pamięci Kazachów.
 
Jak wszyscy podkreślali europejski – sądecki wzorzec uczelni niepaństwowej WSB, posiadający w swej ofercie szereg propozycji zdobywania wiedzy  na poziomie wyższym wzbudza w Kazachstanie jak i republikach byłego ZSRR wielkie zainteresowanie.
 
Shakir Islam Bakiyev:Chętnie wysłuchałem wykładu na temat europejskiej wolnej gospodarki, praw popytu i podaży przy gwałtownym rozwoju marketingowych metod w oparciu o zasady tworzenia bogactwa firmy.
 

    Madina Ibullayeva mówi: Pochodzę z Ałmaty – drugiego co do wielkości miasta w Kazachstanie. Studiuję w  Ałmacie rachunkowość  (University of International Business). Również od dwóch miesięcy pracuję w dużej firmie (linie lotnicze). Bardzo lubię swoją pracę.  Jeśli chodzi o moje hobby to uwielbiam kolekcjonować znaczki.  Jestem tu czwarty dzień i już ich trochę kupiłam. Uważam, że doświadczenia z Europy przydadzą się w ewentualnej przyszłej karierze. U nas to bardzo ważne, żeby w czasie nauki poznawać inne kraje. Polskę postrzegamy jako najszybciej  rozwijający się postkomunistyczny kraj. Chciałam tu przyjechać, żeby chociaż trochę wasz kraj poznać. Muszę powiedzieć- macie wspaniałe produkty mleczne. Uwielbiam wasze sery. Generalnie ludzie są mili i przyjaźni. Zainteresował mnie temat, jak prowadzić mały biznes, realizując własne pomysły i cele społeczne.

Na pożegnanie wszyscy zgodnie podkreślali- program pobytu interesujący, wrażenia niezapomniane. Zawarte znajomości i przyjaźnie jak zapewniali goście na pewno zaowocują korespondencją.

 
KAZACHSTAN (KAZAK RESPUBLIKASY)
Bogaty w minerały region między Uralem i Ałtajem, Jeziorem Aralskim i Morzem Kaspijskim. Ogromny kraj 2 717 300 km2, który głównie zamieszkują w równej proporcji Kazachowie i Rosjanie. Jest to wynik galopującej industrializacji z lat II wojny światowej. Wówczas poza linie frontów przenoszono fabryki z zachodniej części ZSRR, głównie o profilu militarnym. Także osiedlono tam przymusowo kilkadziesiąt tysięcy Polaków z zagarniętych przez Rosjan kresów wschodnich.

Terytorium Kazachstanu obejmują stepy i półpustynie- 55%, góry i pustynie – 24%, ziemie uprawne 15 %, lasy, 5%.

Gęstość zaludnienia wynosi 5,5 mieszkańca na km2. Etymologia słowa 
„Kazach” od którego powstała etniczna nazwa państwa jest pochodzenia turko- tatarskiego i oznacza WOLNY CZŁOWIEK
   
 
Niezwykły kraj z bogatą historią, twardzi ludzie jak ich ostry kontynentalny klimat, w którym przyszło im żyć. Zimy bywają długie i mroźne (temp. nawet -40 stopni C. Lata gorące + 30 stopni C). Wiosny, jesieni praktycznie nie ma.
Społeczeństwo- 16,5 mln mieszkańców, w większości muzułmanie, choć również żyją tu chrześcijanie, przeważnie wyznania prawosławnego.
 
   
HISTORIOGRAFIA
Plemiona kultury andronowskiej i ich potomkowie Saki, praprzodki Kazachów swą obecność zaznaczyli w epoce brązu ponad 4 tys. lat temu.
Nad Jeziorem Aralskim w II i III w. n.e. w wyniku połączenia różnych grup etnicznych ukształtowali się Hunowie. Po wielu wyniszczających walkach międzyplemiennych pod rządami tureckich Karłuków i Oguzów zaczęto wprowadzać Islam. W tym samym czasie inny przybyły na te ziemie lud turecki zaczął budować potężne imperium Karechanidów. W latach 1219-21 Kazachstan znalazł się w granicach Złotej Ordy. 

Wyniszczające walki międzyplemienne w XV w. zmusiły plemiona kazachskie, etnicznie tożsame z plemionami uzbeckimi do utworzenia pierwszego chanatu kazachskiego w 1470r.
 
W XVIII w. kazachscy władcy chcąc zabezpieczyć swoje granice przed najazdami Chińczyków i Dżungarów w 1758r. podpisali „przyjęcie zależności od Rosji”. Rosjanie natychmiast na szeroką skalę wprowadzili ruch kolonizacyjny. W poł. XIX w. Kazachstan został włączony do Imperium Rosyjskiego. Władza chanów zlikwidowana. Carskie reformy administracyjne z 1867/68 uznały ziemie Kazachów za własność rosyjską. Polityka kolonialna wprowadzała coraz więcej Rosjan i Ukraińców na te ziemie. 
W 1920 r. Kazachstan został włączony do Rosyjskiej FSRR. W październiku 1920 r. proklamowano Kirgiską, Autonomiczną SRR, od 1925 r. Kazachską Autonomiczną SRR. 
 
Od 1936 Samodzielna Republika Związkowa ZSRR. W Kazachstanie na terenach pustynnych Rosjanie utworzyli system łagrów. Rolnictwo upaństwowiono i zrzeszono w kołchozach. Władza komunistyczna intensywnie rozbudowywała przemysł wydobywczy, spychając Kazachów do roli służebnej. W 1970 r. Kazachstan liczył 5, 5 mln Rosjan i 4, 2 mln Kazachów. 
 
W latach 60-tcych XX w. Rosjanie usytuowali ośrodek lotów kosmicznych (Bajkonur). Jednak najgroźniejszy dla zdrowia okazał się poligon atomowy Semej, zamknięty w 1993 r. Ostatecznie zlikwidowano rosyjski potencjał nuklearny w 1995 r. Obwód semipałatyński (semejski) uznano za skażony radioaktywnie na skutek prób atomowych. Problem zanieczyszczenia środowiska występuje także nad Jeziorem Aralskim. Jezioro wysycha powodując wysoką koncentrację pestycydów oraz soli mineralnych. 
 
W okresie pierestrojki 16 grudnia 1991 r. Kazachstan ogłosił niepodległość i przystąpienie do Wspólnoty Niezależnych Państw. Od 1992 r. należy do ONZ. W czerwcu 1998r. przeniesiono stolicę Ałma-Atę do Astany (dawn. Akmoła).
 
W 2001 r. papież JP II odbył pielgrzymkę do Kazachstanu. Po 2001 r. Kazachstan opowiedział się za obecnością militarną USA w Azji Śr. Silną głową republiki prezydenckiej Kazachstanu jest Nursułtan Nazarbajew, któremu naród przyznał bezterminowe (dożywotnio) pełnomocnictwo w rządzeniu państwem, zabezpieczenie finansowe i gwarancję bezpieczeństwa osobistego. 
 
Współcześnie uzależnione państwo od handlu z Rosją podejmuje próby wypracowania niezależności ekonomicznej, zdobywając nowych inwestorów z Europy Środkowej i Zachodniej. 
 
Handel ropą naftową z Zachodem utrudnia fakt, że wszystkie rurociągi naftowe przecinają dawne republiki sowieckie. Jednak w 1993 r. Kazachstan podpisał 40- letnie porozumienie z USA w/s wspólnej eksploatacji ropy w Tengiz i Korolew. W 1996 r. zawarto umowę z Rosją i Omanem o budowie rurociągu do wybrzeży Morza Czarnego, co umożliwiłoby eksport ropy do Europy. 
 
Uwolnione ceny, proces reform gospodarczych, postępująca prywatyzacja, bogate zasoby mineralne, rozległe tereny dziewicze, są wielkim atutem dla tych , którzy chcą zainwestować swoje pieniądze w Kazachstanie. W 2012 r. kraj odwiedziło ok. 5 mln turystów. 
 
Kazachstan ze swoją siedzibą Środkowoazjatyckiego Regionalnego Centrum Ekologicznego jest sygnatariuszem tzw. Konwencji Waszyngtońskiej- Międzynarodowej Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinkami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem. 
 
Wielki kraj o wielkich możliwościach.

Monika Turska

fot. www.aboutkazakhstan.com


 

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA