BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Teraz będzie także reprezentować samorządy z całej Polski

13.02.2019 / czytano: 989 razy

 
Lucyna Sokołowska, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego trafiła do grona specjalistów zasiadających w Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

Jednym z jej zadań będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych ważnych dla lokalnych społeczności.

REKLAMAGłównym zadaniem KWRiST jest rozpatrywanie przez rząd problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Obszar zagadnień poruszanych przez komisję jest zatem bardzo szeroki. Od np. spraw związanych z polityką unijną, problemami dotyczącymi  infrastruktury i rozwoju regionalnego, po edukację, sport i kulturę.
 
W komisji zasiadają: minister właściwy do spraw administracji publicznej, 11 przedstawicieli powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz samorządowcy wyznaczeni przez ogólnopolskie organizacje samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron pracują w dwunastu zespołach problemowych oraz trzech grupach roboczych.
 
Do KWRiST  L. Sokołowska została rekomendowana przez Związek Powiatów Polskich, stowarzyszenie, które ma swoją bogatą historię sięgającą dwudziestolecia międzywojennego ub. wieku. – Moim głównym zadaniem w komisji będzie analizowanie i opiniowanie aktów prawnych i normatywnych. Będę się starała także o to, aby kontakty między samorządowcami i przedstawicielami rządu były skuteczne i przynosiły wymierne efekty dla lokalnych społeczności – mówi. 
 
To też promocja naszej małej ojczyzny

L. Sokołowska w samorządzie (gminnym, wojewódzkim i powiatowym) pracuje już od 12 lat. Głównie zajmowała się audytem i kontrolą. Od 2006 r.  pełni funkcję członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.
 
Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski, nie ukrywa satysfakcji, że do tej prestiżowej komisji została rekomendowana osoba z instytucji, którą zarządza. - To dowód na to, że nie miejsce zamieszkania jest istotne. Ważne są kompetencje i wiedza. Cieszy zatem, że wybór padł na osobę, która pracuje na rzecz powiatu rzeszowskiego. Poza tym… zawsze cieszę się z tego, gdy ktoś z naszego regionu odnosi w Polsce sukces. Jest to przecież zauważalny przykład promocji naszej małej ojczyzny – mówi J. Jodłowski.
 
Decyzje i rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, w której zasiada L. Sokołowska, mają istotne znaczenie dla mieszkańców całego kraju. W Polsce funkcjonuje 314 powiatów, które skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin oraz 66 miast na prawach powiatu (tzw. powiaty grodzkie).

(pw)


 

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA