BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Uczestnicy międzynarodowego projektu IONIS obradowali w Centrum Origin Otwock

21.06.2019 / czytano: 1626 razy


Międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy pod nazwą: "System wsparcia osób z zaburze-
niami funkcji poznawczych w środowisku do-
mowym i poza domem" o akronimie IONIS
– realizowany jest w ramach europejskiego programu AAL (Active and Assisted Living).
W przedsięwzięciu uczestniczy 10 instytucji partnerskich z pięciu krajów (Szwajcarii, Rumunii, Słowenii, Węgier i Polski). 


W Polsce projekt realizowany jest przez Klinikę Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego oraz Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej. Funkcję kierownika projektu pełni dr Katarzyna Broczek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Stroną techniczną projektu w Polsce zajmuje się dr inż. Jerzy Kołakowski 
z Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej.


REKLAMACelem projektu jest zaproponowanie zintegrowanych rozwiązań wykorzystujących nowoczesne technologie i produkty, które mogą zmienić jakość życia cierpiących na demencję (na poziomie łagodnych zaburzeń poznawczych lub otępienia w stopniu lekkim), poprzez na przykład: wykrywanie upadku, pomoc w znajdowaniu przedmiotów, lokalizację w przestrzeni, monitorowanie aktywności fizycznej itp. Obszarem wsparcia ma być zarówno miejsce zamieszkania, jak też przestrzeń poza domem. Już w założeniach przyjęto modułową strukturę platformy, co pozwoli 
na jej przystosowanie do potrzeb konkretnego użytkownika, z możliwością rozszerzenia zakresu narzędzi i usług, odpowiednio do wzrastających z wiekiem potrzeb.

17-18 czerwca w Centrum Rehabiltacji Origin w Otwocku odbyło się spotkanie konsorcjum projektu IONIS z udziałem 23 przedstawicieli ze wszystkich biorących udział państw.

Pierwszego dnia obrady odbywały się w Centrum Origin Otwock, gdzie zespół
   
z Politechniki Warszawskiej testuje system do lokalizacji osób i przedmiotów wewnątrz pomieszczeń, a zespół Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będzie prowadził badania pilotażowe opasek na nadgarstek mierzących codzienną aktywność (np. liczbę kroków).

Wybór Centrum Origin Otwock do pozyskiwania danych i testowania innowacyjnej platformy jest wynikiem rozwijającej się od blisko 1,5 roku współpracy pomiędzy Origin Polska i przedstawicielami świata nauki i medycyny. Jej celem jest poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki i wspierania osób starszych, w obiektach powstających w Polsce pod marką Origin.
 
Źródło: Origin Polska, https://originpolska.com
 


 

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA