BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Projekt „Edukacja dla Integracji” dobiega końca

30.07.2015 / czytano: 915 razy

Program” Uczę się przez całe życie” pomógł nam poznać Europę od Kresów Wschodnich poprzez Morze Północne aż po Ateny, przepłyneliśmy również Bałtyk. Wschód-Zachód, Północ-Południe. 

Przez dwa lata pracownicy i Wolontariusze Fundacji Euro Polonia mieli okazję do podróżowania w ramach unijnego projektu: „Mnożenie przez Dzielenie“- Edukacja dla Integracji - do Polski, Niemiec, na Litwę i  Łotwę, do Szwecji, Grecji, Czech i Francji.
 

REKLAMACelem były spotkania z innymi uczestnikami projektu, członkami polonijnych stowarzyszeń z dziewięciu w sumie krajów UE i wzajemną wymianą doświadczeń dotyczących integracji. Dzięki projektowi Unii Europejskiej pt.: Edukacja Dla Integracji, „Fundacja-Stichting Euro Polonia” pod względem geograficznym przemierzyła pół Europy.
 
- „EDI ” był dla nas prawdziwą  lekcja integracji, oraz  motorem poznania wspólnej Europy, jej kultury, historii oraz różnorodności“, Projekt dostarczył także informacji o tym, jak wartościują; skuteczność i celowość oraz jak działania te wpływają na edukację dla dorosłych - ocenia działania Zofia Mrugala-Bukna.
 
Józef Kuras mówi o tym, jak przykładnymi Europejczykami są Polacy: niezależnie od tego, w jakim kraju Europy żyją, zawsze są bardzo dobrze zintegrowani z danym społeczeństwem, nie zapominając przy tym o własnym języku i kulturze.“
 
Mój udział w projekcie młodszego o jedna generację pokolenia wywarł niesamowite wrażenia,mówi Katarzyna Bukna,już od pierwszego spotkania Partnerów byłam pod ogromnym wrażeniem, Integracji wiekowej.Pierwsza Mobilnością w jakiej wziełam udział była Szwecja, wyjechaliśmy z hasłem na ustach””Edi łaczy pokolenia”Po mimo różnicy wieku(27-75),mieliśmy wspólny cel” Edukacja”.
 
Gabriela Heimensen,moje osobiste doświadczenie, to spotkanie Polaków rozrzuconych w rożnych środowiskach Europy i wymiana doświadczeń co do działalności Polonii na rzecz Polaków i dla integracji europejskiej.
 
Wymiana doświadczeń sprzyja ogromnie jako wsparcie w tym co robimy i jako inspiracja do następnych działań. Do udzielania pomocy i rozszerzania horyzontów. Ujęła mnie zwłaszcza sytuacja Polaków na wschód od Bugu.
 
Wycieczka, w której uczestniczyłam, zawierała też element kulturalny, który jest jednym z wazych celów fundacji, dla której się udzielam. 
Katarzyna Lisowska mówi, poprzez wzięcie udziału w projekcie EDI , dowiedziałam się dokładniej w jaki sposób funkcjonują organizacje polonijne w Europie ,jak również jak wygląda załatwianie różnych spraw organizacyjnych. Dzięki projektowi wzięłam udział w wielu wycieczkach edukacyjnych na terenie Holandii i Polski , które niezaprzeczalnie wzbogaciły moją wiedzę. Jeśli chodzi o integrację, poznałam wielu wspaniałych ludzi mieszkających w różnych zakątkach Europy, ludzi którzy, chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami. Podsumowując, chętnie wezmę udział ponownie w takim bądź podobnym projekcie.
 
Zamiarem projektu edukacyjnego dla dorosłych, zrealizowanego przy pomocy środków Komisji Europejskiej w ramach akcji Projekty Partnerskie Grundtviga „Uczenie się przez całe życie“, było wyostrzenie zrozumienia dla różnorodności Europy poprzez wzajemne spotkania i warsztaty. Dzięki temu likwidowane mają zostać negatywne postawy i zachowania wobec mniejszości oraz dyskryminowanych grup, przezwyciężane stereotypy i uprzedzenia oraz promowanie akceptacji różnorodności i prawa do własnej tożsamości.„To się wspaniale udało“, potwierdza koordynatorka projektu Zofia Mrugala-Bukna „Dopiero dzięki projektowi uświadomiłam sobie rolę, jaką edukacja odgrywa w integracji oraz porozumieniu pomiędzy narodami na płaszczyźnie europejskiej: rozszerzamy własne horyzonty, stajemy się bardziej tolerancyjni, wyrozumiali w stosunku do mniejszości, jeżeli więcej o nich wiemy. Kontakty, które powstały pomiędzy uczestnikami, zamierzamy wykorzystywać we współpracy w przyszłości.

Więcej informacji na ten temat pod adresem:
 
         www.europolonia.nl/  - zakładka: Projekty 
 
 
https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-Integracji/301654026623745?fref=ts
 


 

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA